สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ Adezy จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอบต.) ขับเคลื่อนนวัตกรรมพื้นที่ชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอบต.) ขับเคลื่อนนวัตกรรมพื้นที่ชายแดนใต้

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดเผยถึง งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2 (STIF: Southernmost Technology and Innovation Festival) โครงการนี้ได้ถูกจัดตั้งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งยังมีความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้พร้อมแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อนำนวัตกรรมมาบ่มเพาะธุรกิจพร้อมจัดหาตลาดส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

ซึ่งงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2  STIF2 : Southernmost Technology and Innovation Festival 2019 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศอ.บต. จัดงานในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ.โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

ภายในงานจะพบกับ
บู๊ทแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจ กิจกรรมบนเวที เช่น บรรยาย เสวนา สัมมนาด้านวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมพบนักลงทุนระดับประเทศกิจกรรม Mentor ขอคำแนะนำในการทำธุรกิจ start up และ smart SMEs