มีป้ายโฆษณา จะเปิดให้เช่าในระบบ Adezy อย่างไร?

….

วิธีการชำระเงิน มีวิธีอะไรบ้าง?

….