วิภาวดี

Digital billboard Vibhavadi Hospital

ป้ายดิจิตอลบิลบอร์ดบนถนนวิภาวดี
สื่อป้ายโฆษณาวิภาวดีกลางแจ้งขนาดใหญ่ รับถนนวิภาวดี และถนนงามวงศ์วานตัวป้ายวิภาวดีมีความโดดเด่น และ สะดุดตา สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลในรัศมี 1 km. ซึ่งจะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและงานโฆษณาของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ป้ายวิภาวดีจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณ

Traffic Car : 236,372 

Traffic Eye Balls : 1,568,235

ขนาดจอวิภาวดี : ด้านถนนวิภาวดีรังสิต
จอภาพ OLED
RATIO 16 : 5 SUPER WIDE SCREEN
SCREEN SIZE : 28.93 X 9.6 M
RESOLUTION : 1158 X 384

ขนาดจอวิภาวดี : ด้านถนนงามวงศ์วาน
จอภาพ OLED
RATIO 16 : 10 SUPER WIDE SCREEN
SCREEN SIZE : 14.34 X 9.6 M
RESOLUTION : 574 X 384

Length of spot : 30 Seconds
Screen : 2 (Super Wide Screen)
Airing Time : 06.00 – 22.00 (16 Hours/Day)
: 5 Minutes / Hour / Screen
10 Minutes / Hour / Screen
Number of spot : 320 Spots / Day / 2 Screen

Book now !! https://www.adezy.com/th-TH/product/33694
Tel. 064-3398777

ถนนวิภาวดีรังสิต
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 สายดินแดง–ดอนเมือง เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานในภาคกลาง เชื่อมต่อถนนในกรุงเทพมหานครกับถนนพหลโยธินสู่ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถนนสายนี้มีลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษหรือซูเปอร์ไฮเวย์ ซึ่งแบ่งช่องทางเดินรถเป็นทางด่วนหรือทางหลัก และทางคู่ขนาน ยกเว้นช่วงที่ผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองจะไม่แบ่งเป็นช่องทางด่วนและทางคู่ขนานเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดเพราะถูกขนาบด้วยท่าอากาศยานดอนเมืองและทางรถไฟสายเหนือ ปัจจุบันมีทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) เป็นทางด่วนพิเศษประเภทยกระดับเก็บค่าผ่านทางอยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิตด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางมากกว่าเดิม

วิภาวดี
วิภาวดี