Adezy จับมือศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ร่วมทีมปลดล็อกตลาดการค้าขายสื่อนอกบ้าน

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ “เทค-ไลฟ์ มอลล์” พื้นที่ 14,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย โซนฟู้ดส์แอนด์เบฟเวอเรจ, โซนไอที-เทคโนโลยี, โซนอี-สปอร์ต อารีน่า และ โซนศูนย์การเรียนรู้ และยังเป็นการเปิดตัวพันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อารีน่า ได้พบและพูดคุยกับ บริษัท Adezy Co.,Ltd. แพลตฟอร์ม การซื้อขายสื่อโฆษณานอกบ้าน เพื่อขยายตลาดการซื้อขายสื่อนอกบ้านให้เติบโต และ เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น