สัมมนาโครงการ Study8 Seminar Series

สัมมนาในหัวข้อ “การใช้ AI Technology และ Social Media เพื่อสร้างความเติบโตและผลกำไรให้ธุรกิจ”

Study8 Seminar Series: การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการใช้ AI Technology และ Social Media สำหรับสร้างความเติบโตและผลกำไรให้ธุรกิจ

ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนที่ Siam Innovation District